Category

Ogólne

Zapraszamy na warsztaty o radach szkół !

Przez | Ogólne

Już 26.04 odbędą się warsztaty dla piaseczyńskich szkół w temacie wspierania samorządności. Zaproszenie kierujemy do 6-osobowych zespołów z każdej placówki. Grupa powinna składać się z dwóch przedstawicieli uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Spotkanie zostanie poprowadzone przez trenerów z fundacji CIVIS POLONUS.

 

 

Zapraszamy na XII sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

Przez | Ogólne

Sesja odbędzie się 31.03.2016r o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Ślubowanie nowych radnych
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno
4. Sprawozdanie z pierwszego przesłuchania w ramach Piaseczyński Pokaż Talent oraz informacja o dalszych etapach
5. Sprawozdanie ze szkolenia YourTurn
6. Informacja radnego Tomasza Niezgody o udziale w Koalicji na rzecz Młodzieżowych Rad
7. Dyskusja nad propozycją współorganizowania konferencji w Sejmie RP
8. Dyskusja nad propozycją organizowania konkursu na oficjalny geotag Piaseczna w aplikacji Snapchat
8. Dyskusja oraz głosowanie nad Uchwałą nr. XX dot. funduszów Rady
8. Dyskusja nad planem finansowym na rok 2016
9. Dyskusja nad konkursem nauczyciel z klasą
10. Dyskusja o Nightskating
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie sesji

Byliśmy w sejmie!

Przez | Ogólne

7 marca, czyli wczoraj, dzięki uprzejmości pani poseł Kingi Gajewskiej mieliśmy okazję zwiedzić Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dla wielu z nas była to pierwsza wycieczka tego typu. Omijając nudną otoczkę typowego zwiedzania, zobaczyliśmy wszystko co najważniejsze w niecałą godzinę. Następnie przeszliśmy do sali konferencyjnej by wstępnie omówić pomysł na projekt, który wraz z sejmem organizowałaby Młodzieżowa Rada. Planujemy zaangażować w niego nie tylko naszą Radę, ale również Młodzieżowe Rady z innych części Polski. Nie chcemy zdradzać więcej szczegółów, ale akcja zapowiada się naprawdę ciekawie, więc prosimy o cierpliwość 🙂

10714386_1720342238186225_6890595191873095765_o

Rady szkół ? Zaproszenie na spotkanie

Przez | Ogólne

 

Wyobraźmy sobie szkołę, w której cyklicznie spotykają się rodzice, uczniowie, nauczyciele. Dyskutują oraz decydują o sprawach dotyczących bieżącego życia szkolnego, spraw przyszłych, najważniejszych dokumentach. Wyobraźmy sobie, że istnieje organ, który pozwala na wymianę zdań i poglądów, na zakończenie sporów i nieporozumień, na współdziałanie i kreowanie rzeczywistości RAZEM – nie osobno, w oddzielnych organach.

Całe szczęście nie musimy sięgać do naszej wyobraźni. Ustawodawca przewidział możliwość wyżej wymienionego działania – w postaci rady szkoły.

Czym jest ta rada?

Zgodnie z definicją jest to rodzaj organu szkolnego, który jest powoływany w celu rozwiązywania wszelkich wewnętrznych spraw danej placówki oświatowej. Rada ta uchwala określony statut, opiniuje oraz przedstawia różnego typu wnioski, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem danej szkoły.

Dlaczego warto powołać ?

Rada jest polem dialogu, którego często nie ma pomiędzy uczestnikami życia szkolnego, lub jest tylko interesowny. Warto, aby podczas trwania roku szkolnego była stała i trwała dyskusja nad kształtem, problemami i wyzwaniami, z którymi borykamy się wszyscy w trakcie procesu edukacji. Rozmowa pozwala zrozumieć drugą stronę i często zlikwidować podziały. Rozpoczyna się rownież naturalna współpraca, wynikająca z ustalenia celów i interesów.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, szczególnie dla uczniów. Dając im możliwość udziału w procesie podejmowania decyzji, zwiększamy ich zaangażowanie w życie placówki oraz dajemy poczucie odpowiedzialności za jej los. Pokazujemy wtedy, że są bardzo ważną częścią tej społeczności, co jest pierwszym, małym krokiem do uświadomienia potrzeby funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

Proces

Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zaczęła debatę w wyżej opisanym temacie spotykając się z dyrektorami, nauczycielami i uczniami gimnazjów oraz szkół średnich. Rodzice są zaproszeni na 23.02, godz. 18:15 do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Następnie dla zainteresowanych szkół planowane jest zorganizowanie warsztatów pod okiem trenerów z fundacji zajmujących się tematem rad szkół.

Spotkanie z uczniami w sprawie Rad Szkół

Przez | Ogólne

 

22  stycznia spotkaliśmy się z uczniami Piaseczyńskich szkół, by omówić projekt powołania rad szkoł w placówkach na terenie naszej gminy. Jest to organ składający się z reprezentanów każdego środowiska szkolnego, który ustala statut.  Wcześniej było spotkanie z dyrektorami, nauczycielami, a w poprzedni piątek przyszła pora na uczniów. Byliśmy miło zaskoczeni, że zjawili się tak licznie 😀   Na początku, podzieliliśmy się na grupy, które przy pomocy sznurka, makaronu, taśmy i pianki miały stworzyć jak największą budowlę.  Zadanie było wprowadzeniem do tematu, pokazaniem, że  mimo naszych starań, zawsze znajduje się problem, który przeszkadza nam w osiągnięciu celu, a pomoc w ich rozwiązaniu możemy znaleźć w bardziej doświadczonych od nas ludzi.  (zadanie wygrała drużyna MRGP ;)) Potem, podzieleni na okręgi szkolne, omawialiśmy problemy w naszych szkołach i jak może pomoc w ich rozwiązaniu powołanie rad szkół, co przedstawialiśmy na forum. Poznaliśmy problemy szkół, jak ich pomysły na ich rozwiązanie, padło wiele ciekawych pomysłów, a uczniowie w  tajnej sądzie na pytanie: „czy chcą powołać rady szkoły” w większości odpowiedzieli twierdząco 🙂

Wybory uzupełniające !

Przez | Ogólne

Wraz z nowym rokiem nadszedł czas na zmiany, a tym samym wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Już 21 stycznia w Zespole Szkół RCKU, Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy oraz w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie odbędzie się głosowanie wyłaniające nowych członków Rady.

Zgłoszenia kandydatów na radych będą przyjmowane do 13 stycznia. Wybory to szansa dla wszystkich chętnych do działania i zdobywania doświadczenia, ambitnych, młodych osób pragnących mieć aktywny wpływ na życie Gminy.

Bez tytułu

 

 

 

W 2 minuty 39 sekund URATUJ KOMUŚ ŻYCIE ! MPLAM’15

Przez | Ogólne

image

Maraton Pisania Listów Amnesty International – wysyłamy apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane. Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że uda nam się poprawić los danego bohatera lub bohaterki.

 

W Piasecznie akcja odbędzie się  13 grudnia do LO w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17 i w godzinach 10:00-20:00. 

 

Rezultaty są widoczne od razu. Już w jego trakcie otrzymujemy wiele dobrych wiadomości – ludzie są uwalniani z więzień, władze reagują na nasze apele, złe prawo jest zmieniane. Listy są ogromnym wsparciem dla bohaterów i ich bliskich – dają im siłę i nadzieję w walce o swoje prawa.

 

 Więcej szczegółów znajdziesz poniżej!

LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOK’U

Czytaj więcej

VIII Sesja MRGP za nami !

Przez | Ogólne
Minął rok działalności III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. W przeddzień rocznicy odbyła się sesja. Oprócz podsumowania działalności oraz przedstawienia nowych projektów, nastąpiły zmiany personalne.
W gronie radnych zawitała Sylwia Podsiadły, która reprezentuje Gimnazjum nr. 2. Po zaprzysiężeniu dwójka członków Prezydium – przewodniczący Miłosz Gibas oraz wiceprzewodnicząca Aleksandra Łabędzka złożyli rezygnacje.
W przeprowadzonych wyborach przewodniczącym został Piotr Nowak, wiceprzewodniczącym – Tomasz Niezgoda, a awansującego rzecznika zastąpiła Marcelina Kurzyk.
Następnie podsumowano roczną działalność Rady. Do najwiekszych sukcesów zaliczono : debaty z burmistrzami, szkolenie YourTurn, spotkanie samorządów uczniowskich, piknik sportowy, Budżet Młodych na 2016 oraz debatę parlamentarną. Dwa ostatnie punkty poruszono osobno.
Na koniec radni przedstawili propozycje oraz inicjatywy. Zaproponowano zapoczątkowanie procesu powoływania rad szkół w piaseczyńskich placówkach. Pojawiła się rownież idea organizacji konkursu talentów oraz wieczoru filmowego.
Kolejnym punktem była rozmowa o Maratonie Pisania Listów Amnesty International – akcji, która walczy o prawa człowieka m.in prawa prześladowanych politycznie.
Ostatnim tematem dyskusji był pomysł zaproszenia przedstawicieli samorządów uczniowskich do grona Organu Doradczego. Radni byli zgodni, że trzeba zaangażować tych, którzy prawdopodobnie zastąpią ich w przyszłości.
Po trzech godzinach nowy przewodniczący zamknął sesję.

były przewodniczący - Miłosz Gibas

były przewodniczący – Miłosz Gibas

przewodniczący - Piotr Nowak

przewodniczący – Piotr Nowak

Budżet Młodych 2015

Przez | Ogólne

piasecznoherbSzanowni Państwo,

Wyobraźmy sobie miejsce – gdzieś w sercu Polski, gdzie młodzi obywatele bezpośrednio decydują o tym, co chcą zmienić w swojej okolicy. Takie miejsce istnieje, nazywa się Piaseczno i właśnie tutaj młodzi, we współpracy z władzami samorządowymi, debatują o swojej okolicy.

Projekt Budżet Młodych został stworzony przez Młodzieżową Radę Gminy Piaseczno. Zapoczątkowany został przez drugą kadencję rady, kierowaną przez Michała Iwana, w 2013 roku. Wówczas wybranymi projektami były: budowa Street Workout Park – siłowni na świeżym powietrzu (zrealizowane w 2014 roku), Wakacyjne Kino Plenerowe (organizowane cyklicznie od 2014 roku), rozbudowa i ułatwienie w dostępie do strefy publicznego Wi-Fi (zrealizowane w 2014 roku) oraz budowa zadaszenia Skate Parku (projekt w budżecie gminy na rok 2016).

13 października 2015 roku odbyła się druga debata w sprawie Budżetu Młodych, kierowana przez trzecią kadencję rady, pod moim przewodnictwem. W niniejszym materiale pragnę zaprezentować Państwu projekty, które młodzież Piaseczna wybrała podczas debaty.

Miłosz Gibas – przewodniczący III kadencji MRGP w latach 2014-2015

Dawno, dawno temu… no może nie aż tak dawno, bo dokładnie 29 października 2013 roku, Młodzieżowa Rada pojechała na szkolenie do Wilgi. Przez cały weekend zgłębialiśmy tajniki działalności Młodzieżowych Rad, pobieraliśmy nauki od dwójki wybitnych trenerów (wtedy jeszcze pracowali w fundacji Civis Polonus) Karoliny Wysockiej i Kuby Radzewicza.

Od początku naszym założeniem było to, żeby Piaseczno było wyjątkowym miejscem, gdzie „młodzi” i „starsi” mogą razem nie tylko uczyć podstawy demokracji i świadomości obywatelskiej, ale też uczynić Piaseczno pięknym i żywym miastem. To właśnie podczas tego szkolenia zrodziła się idea oraz wstępny plan Budżetu Młodych. Miałem to szczęście i zaszczyt być wtedy wiceprzewodniczącym MRG i z całym zespołem aktywnych młodych ludzi pracować nad czymś tak wspaniałym jak partycypacja młodzieży.

Z mojego punktu widzenia Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno nie byłaby tym czym jest teraz, gdyby nie idea, i późniejsza realizacja Budżetu Młodych. Właśnie to działanie pokazało „starszym”, że Młodzi razem zmieniają rzeczywistość, że warto nam zaufać. A nam samym dało wielką motywację i pozwoliło na rozwinięcie skrzydeł. Na sam koniec chcę podziękować wszystkim, z którymi tworzyłem to wielkie wydarzenie, ale szczególnie Michałowi Iwanowi i Miłoszowi Gibasowi. To właśnie z tymi dwoma dżentelmenami stworzyliśmy przestrzeń gdzie młodzi mogą decydować o „losach” Piaseczna. Dziękuję!!!


Jan Ciechomski – przewodniczący IV kadencji MRGP

Krok pierwszy – ankiety w szkołach

Na początku wybraliśmy się do większości gimnazjów i szkół średnich gminy Piaseczno i przeprowadziliśmy ankiety, pytając młodych obywateli o to, co chcieliby zmienić, ulepszyć lub stworzyć w Piasecznie. Dostaliśmy tysiące propozycji. Poznaliśmy wiele potrzeb młodzieży.

 Krok drugi – opracowanie projektów

Po otrzymaniu kilku tysięcy pomysłów musieliśmy odrzucić te nierealne, a realne skonsultowaliśmy z pracownikami urzędu. Wspólnie opracowaliśmy projekty, które w następnej kolejności stały się tematem dyskusji podczas debaty w sprawie Budżetu Młodych.

IMG_8079

Ostatni krok – DEBATA

Debata w sprawie Budżetu Młodych to kluczowe wydarzenie całego projektu. Reprezentanci wszystkich gimnazjów oraz szkół średnich gminy Piaseczno spotykali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, po czym podzieleni na grupy po kolei dyskutowali o każdym z projektów.

Po długiej debacie, spośród dziewiętnastu propozycji, wybrano siedem, z których, jak wierzymy, już za kilka miesięcy, najwyżej lat, będziemy mogli wspólnie korzystać.

 Wybranych projektów:

7

Wybrane Projekty


 

1) Centrum Młodzieżoweszczegóły

2) Ścieżki rowerowe w Piasecznieszczegóły

3) Toalety publiczne w Piasecznieszczegóły

4) Oświetlenie Górek Szymonaszczegóły

5) Budowa hali sportowej w Złotokłosieszczegóły

6) Ścianka do street artu w Józefosławiuszczegóły

7) Wniosek o budowę chodnika przy ul. Bobrowieckiej w Kamionce/Bobrowcu


 

220 000 PLN

 

Tyle do tej pory gmina zadeklarowała się przeznaczyć na projekty Budżetu Młodych 2015

 

Uwzględniamy również projekt zadaszenia skateparku, wybrany podczas Budżetu Młodych 2013, który wpisany został do budżetu gminy po deklaracji burmistrza Zdzisława Lisa podczas tegorocznej debaty.

Zdjęcia z debaty w sprawie Budżetu Młodych 2015:

tutaj