Category

Ogólne

Jutro VIII sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

Przez | Ogólne

Informujemy, iż 29 października 2015 o godz. 17:00 w sali konferencyjnej urzędu miasta i gminy Piaseczno odbędzie się VIII sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji
2) Przyjęcie protokołu z VII sesji
3) Zaprzysiężenie nowej radnej
4) Podsumowanie roku działalności trzeciej kadencji MRGP
5) Podsumowanie projektu Budżet Młodych
6) Podsumowanie debaty parlamentarnej
7) Wolne wnioski
8) Zamknięcie sesji

Trybuny zostają!

Przez | Ogólne

W ubiegłym tygodniu podpisane zostało porozumienie pomiędzy gminą a powiatem, w wyniku czego uzgodniono kwestie własności terenu na którym leży park miejski oraz stadion.

 

Na tę decyzję Piaseczno czekało latami. Przez długi czas zarówno gmina, jak i powiat wymigiwały się z podjęcia jakiekolwiek inicjatywy dotyczących renowacji parku i stadionu. Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że ten okres już za nami. Następnym etapem będzie zapewne cykl badań i konsultacji zapotrzebowania mieszkańców na poszczególne elementy renowacji tego terenu.

 

Jeżeli wspominamy konsultacje i badania, nie sposób nie wspomnieć o czerwcowym spotkaniu władz z uczniami piaseczyńskich szkół, zorganizowanych po hucznej akcji NIE dla likwidacji trybun. Podczas spotkania młodzi zaznaczyli, że nie widzą Piaseczna, bez trybun, które pełnią funkcję miejsca wspólnych spotkań. W ubiegłym tygodniu Młodzieżowa Rada została zapewniona, że i tym razem decydenci nie zapomną o wnioskach młodzieży, wyrażonych podczas czerwcowych konsultacji. 

Co dalej? 

Trybuny pozostają, to pewne. Prawdopodobnie będą nieco skrócone, aby usunąć nienaturalną granicę między parkiem, a stadionem. Dodatkowo trybuny zostaną odnowione. Jedną z koncepcji jest obudowanie betonu drewnem, aby trybuny stały się bardziej przyjazne. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

 Jedna z wizji wygląda następująco. Co sądzicie? Skomentujcie!

trybuny jako siedziska z zielenią

Budżet Młodych 2016

Przez | Ogólne

Dwa lata temu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta rozpoczęła się zmiana w procesie rozdysponowywania budżetu Gminy Piaseczno. Wtedy po raz pierwszy młodzi zdecydowali o potrzebnych im inwestycjach. Wybudowano street workout park, rozpoczęto wakacyjne pokazy kina plenerowego, rozszerzono sieć Wi-Fi oraz podjęto decyzję ws. zadaszenia skateparku. To był jeden z największych sukcesów poprzedniej kadencji.

W tym roku kolejna zmiana młodzieżowych radnych postanowiła rozszerzyć zasięg funduszy, na wszystkie zakątki gminy. Uczniowie z Zalesia Górnego, Józefosławia, Gołkowa oraz Złotokłosu zdecydowali o inwestycjach w swoich miejscowościach. Oczywiście reprezentanci Piaseczna, jako miasta, również dyskutowali o swoich potrzebach.

Debatę rozpoczął burmistrz Zdzisław Lis, który dodatkowo udzielił informacji ws. zadaszenia skatepraku. Na sali była obecna również wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, która zajmuje się m.in. sprawami edukacji. Porad przy doborze przez młodzież projektów udzielał Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Gminy – Daniel Putkiewicz.

Na początku uczniowie debatowali w małych grupkach, podzieleni według miejscowości. Wypracowywali tam stanowisko, które następnie przedstawili podczas debaty na forum. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie, w którym każdy mógł wziąć udział.

W pierwszej kolejności zwyciężyło Centrum Młodzieżowe – miejsce spotkań, rozwoju pasji oraz wspierania inicjatyw. Następnie podjęto decyzję o zwiększeniu ilości ścieżek rowerowych, oświetleniu terenu Górek Szymona oraz budowie na terenie gminy toalet publicznych, które nie będą w formie plastikowych budek.

Uczniowie z mniejszych miejscowości postanowili : w gimnazjum Zalesiu Górnym zakupić lustra ścienne, w Józefosławiu o powstaniu ścianki do street art’u, w Gołkowie młodzi opowiedzieli się za przedłużeniem chodników, a Złotokłos zasygnalizował chęć posiadania hali sportowej przy szkole.

Debata trwała około trzech godzin i zakończyła się wspólnym zdjęciem.

Wszystkie projekty zostały przekazane burmistrzowi. Rozpocznie się niedługo proces decyzyjny. Młodzieżowa Rada będzie musiała opracować projekty oraz uzgodnić szczegóły z decydentami.

Z radością patrzymy na realną partycypację młodych mieszkańców w procesach decyzyjnych.

 

Debata Parlamentarna 2015

Przez | Ogólne
Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się już za kilka tygodni.
W związku z tym Przegląd Piaseczyński oraz Młodzieżowa
Rada Gminy postanowili zorganizować debatę kandydatów
do sejmu w OKRĘGU WYBORCZYM NR 20.
W debacie weźmie udział 8 komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy w całym kraju. Ich przedstawiciele będą mieli szansę przedstawić swoje poglądy na najważniejsze sprawy w skali kraju, ale także powiatu piaseczyńskiego.
Każdy komitet reprezentować będzie dwójka kandydatów – lider listy oraz osoba związana z ziemią piaseczyńską.
Będzie to jedna z niewielu dyskusji, z tak ważnymi gośćmi jak Marszałek Sejmu, Wicemarszałek Sejmu, czy Wicepremier.
W czasie debaty poruszone zostaną kwestie dotyczące czterech obszarów tematycznych, będą to: polityka krajowa, gospodarcza, społeczna i zagraniczna. Mieszkańcom, dzięki temu spotkaniu, będzie łatwiej podjąć decyzję w dniu wyborów.
Wydarzenie będzie otwarte dla publiczności (choć liczba miejsc na sali
będzie ograniczona). Już dziś zapraszamy 14.10.2015, godz.18.30, sala
konferencyjna Urzędu Gminy w Piasecznie.
Na debacie pojawią się przedstawiciele :
PiS – poseł Andrzej Smirnow, Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski
PO – Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Putkiewicz
Razem – Justyna Samolińska, Marcin Górski
KORWIN – Piotr Bryczkowski, Jan Komosa
PSL – Wicepremier Janusz Piechociński, poseł Artur Dębski/Józef Zalewski
Zjednoczona Lewica – Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, Izabela Zygmunt
Kukiz ’15 – Stanisław Tyszka, Mariusz Słowik
Nowoczesna – Kamila Gasiuk – Pihowicz, Piotr Kandyba

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół średnich na debatę w sprawie Budżetu Młodych!

Przez | Ogólne

Drodzy uczniowie,

Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zaprasza Was do udziału w debacie, w której wspólnie wyłonimy projekty, które zostaną wpisane do budżetu Gminy Piaseczno na rok 2016. Debata odbędzie się 13 października o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Podobna debata była organizowana dwa lata temu. Wówczas wybranymi projektami były: Wakacyjne Kino Plenerowe, rozszerzenie strefy Wi-Fi, budowa Street Workout Park i zadaszenie skateparku. Trzy z czterech projektów zostały już zrealizowane. W tym roku pragniemy wnioskować o kolejne. Jakie? To Wasza decyzja!

Uprzejmie prosimy Was o stworzenie trzyosobowej delegacji każdej z klas Waszej szkoły (proponujemy trójki klasowe) do wspólnego debatowania. To Wasz głos zdecyduje o tym, co powstanie w Waszej okolicy. Nie zmarnujcie tej okazji!

 

 

VII sesja za nami !

Przez | Ogólne

 

Wakacje się skończyły, nowy rok szkolny nadszedł. 11 września 2015  Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zainaugurowała go sesją w Urzędzie Miasta. Po dość aktywnych wakacjach było wiele spraw do omówienia.
Spotkanie rozpoczęło sprawozdanie z Kongresu Młodzieżowych Rad we Włocławku, w którym na początku ferii letnich uczestniczyli delegaci z naszego miasta. Podczas wydarzenia odbyła się m.in. debata „Reforma systemu oświaty roku 1999 – plusy i minusy” oraz warsztaty „Asertywność w kontaktach z dorosłymi”. Młodzi spotkali się również na dyskusji zatytułowanej: „Młodzieżowa rada – ogromna szansa – ignorowany potencjał?”.

 
Następnym punktem obrad było sprawozdanie ze szkolenia YouthPower, w którym również brali udział przedstawiciele z Piaseczna. Odbyły się tam liczne warsztaty dotyczące samorządności młodych oraz prowadzenia dialogu usystematyzowanego. Powstała okazja do wypróbowania zdobytych umiejętności, podczas debaty na Święcie Warty w Murzynowie. Jednym z jej panelistów był były Marszałek Sejmu – Józef Zych.
Zgodnie z kolejnością porządku obrad, Rzecznik Prasowy Piotr Nowak przeszedł do podsumowania inicjatywy  – Piaseczno Active Day. Pod koniec wakacji Młodzieżowa Rada zorganizowała piknik sportowy, podczas którego zachęcała do aktywności fizycznej w ciągu roku szkolnego. Do Zalesia Górnego zjechały się lokalne kluby sportowe i prezentowały oferty. Dodatkowo na odwiedzających czekało wiele konkursów, zawodów i zabaw – m.in. Mistrzostwa Świata w wyścigach na rowerkach wodnych. -Udało się zebrać dużą ilość mieszkańców i mile spędzić popołudnie – stwierdził Piotr Nowak.
Kolejnym omawianym punktem było podsumowanie Piaseczyńskiego Kina Plenerowego. Była to już druga edycja tego wydarzenia, które było inicjatywą Młodzieżowej Rady. W tym roku zaprezentowano 9 filmów, wybranych przez mieszkańców w głosowaniu internetowym. Akcję można zaliczyć do jak najbardziej udanych – frekwencja dopisała wraz z pogodą.

 
Następnie podjęto uchwałę o odwołaniu jednego z radnych. Zebrani otrzymali również informację o pracy nad Debatą Młodych ( budżet ’16) oraz nad debatą przed wyborami parlamentarnymi. Rozpoczęto pracę nad planem działania na drugi rok III kadencji.
Po zakończeniu dyskusji podczas „wolnych wniosków”, przewodniczący Miłosz Gibas zamknął VII Sesję.

Odbędzie się VII sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

Przez | Ogólne

11 września 2015 r. o godz. 17:oo w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno odbędzie się VII sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji
2) Przyjęcie protokołu z VI sesji
3) Sprawozdanie z Kongresu Młodzieżowych Rad we Włocławku
4) Sprawozdanie ze szkolenia Youth Power
5) Sprawozdanie z Piaseczno Active Day
6) Sprawozdanie z kina plenerowego 2015
7) Przygotowania do stworzenia planu działania na drugi rok III kadencji.
8) Odwołanie radnego Jakuba Szysza
9) Wolne wnioski
10) Zamknięcie sesji

Młodzieżowa Rada szuka partnerów sportowych

Przez | Ogólne

Młodzieżowa Rada wraz z Ośrodkiem Wisła zachęca wszystkie kluby sportowe do współpracy przy organizacji festynu poświęconego aktywności fizycznej. Wydarzenie pozwoli zaprezentować własną ofertę na rok szkolny. Głównym przesłaniem jest zachęcanie młodzieży, ale również starszych do ruchu. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt pod adresem mailowym : piotr_nowak@opoczta.pl

Jesteśmy lokalnymi patriotami – ratujemy dom „Zośki”!

Przez | Ogólne
Tadeusza Zawadzki „Zośka” to jeden z najsławniejszych żołnierzy Armii Krajowej. Ponad 70 lat temu bronił naszej ojczyzny, lecz dziś, to my musimy pomóc – dbając o jego pamięć. Dom w Zalesiu, w którym Tadeusz Zawadzki „Zośka” niegdyś mieszkał, jest w coraz gorszym stanie. Mieszkańcy Piaseczna chcę się temu przeciwstawić tworząc organizację „Dom Zośki”, która ma za zadanie wykupienie domu z rąk obecnego właściciela, renowację obiektu oraz wykorzystanie budynku do upamiętnienia walki z okupantem, tworząc tam miejsce spotkań z historią.

 

Wszyscy włączmy się w akcję ratowania piaseczyńskiej historii! Śledź działania organizacji „Dom Zośki” NA FACEBOOKU.

 

Wesprzyj organizację finansowo poprzez oficjalną STRONĘ DOMZOSKI.PL lub przelewem na konto organizacji – nr konta: 65 8002 0004 0024 9324 2000 0101.