Ogólne

Budżet Młodych 2016

Przez październik 15, 2015 Brak komentarzy

Dwa lata temu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta rozpoczęła się zmiana w procesie rozdysponowywania budżetu Gminy Piaseczno. Wtedy po raz pierwszy młodzi zdecydowali o potrzebnych im inwestycjach. Wybudowano street workout park, rozpoczęto wakacyjne pokazy kina plenerowego, rozszerzono sieć Wi-Fi oraz podjęto decyzję ws. zadaszenia skateparku. To był jeden z największych sukcesów poprzedniej kadencji.

W tym roku kolejna zmiana młodzieżowych radnych postanowiła rozszerzyć zasięg funduszy, na wszystkie zakątki gminy. Uczniowie z Zalesia Górnego, Józefosławia, Gołkowa oraz Złotokłosu zdecydowali o inwestycjach w swoich miejscowościach. Oczywiście reprezentanci Piaseczna, jako miasta, również dyskutowali o swoich potrzebach.

Debatę rozpoczął burmistrz Zdzisław Lis, który dodatkowo udzielił informacji ws. zadaszenia skatepraku. Na sali była obecna również wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, która zajmuje się m.in. sprawami edukacji. Porad przy doborze przez młodzież projektów udzielał Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Gminy – Daniel Putkiewicz.

Na początku uczniowie debatowali w małych grupkach, podzieleni według miejscowości. Wypracowywali tam stanowisko, które następnie przedstawili podczas debaty na forum. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie, w którym każdy mógł wziąć udział.

W pierwszej kolejności zwyciężyło Centrum Młodzieżowe – miejsce spotkań, rozwoju pasji oraz wspierania inicjatyw. Następnie podjęto decyzję o zwiększeniu ilości ścieżek rowerowych, oświetleniu terenu Górek Szymona oraz budowie na terenie gminy toalet publicznych, które nie będą w formie plastikowych budek.

Uczniowie z mniejszych miejscowości postanowili : w gimnazjum Zalesiu Górnym zakupić lustra ścienne, w Józefosławiu o powstaniu ścianki do street art’u, w Gołkowie młodzi opowiedzieli się za przedłużeniem chodników, a Złotokłos zasygnalizował chęć posiadania hali sportowej przy szkole.

Debata trwała około trzech godzin i zakończyła się wspólnym zdjęciem.

Wszystkie projekty zostały przekazane burmistrzowi. Rozpocznie się niedługo proces decyzyjny. Młodzieżowa Rada będzie musiała opracować projekty oraz uzgodnić szczegóły z decydentami.

Z radością patrzymy na realną partycypację młodych mieszkańców w procesach decyzyjnych.

 

Komentarze

komentarze