Sesja odbędzie się 31.03.2016r o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Ślubowanie nowych radnych
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno
4. Sprawozdanie z pierwszego przesłuchania w ramach Piaseczyński Pokaż Talent oraz informacja o dalszych etapach
5. Sprawozdanie ze szkolenia YourTurn
6. Informacja radnego Tomasza Niezgody o udziale w Koalicji na rzecz Młodzieżowych Rad
7. Dyskusja nad propozycją współorganizowania konferencji w Sejmie RP
8. Dyskusja nad propozycją organizowania konkursu na oficjalny geotag Piaseczna w aplikacji Snapchat
8. Dyskusja oraz głosowanie nad Uchwałą nr. XX dot. funduszów Rady
8. Dyskusja nad planem finansowym na rok 2016
9. Dyskusja nad konkursem nauczyciel z klasą
10. Dyskusja o Nightskating
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie sesji