Już 26.04 odbędą się warsztaty dla piaseczyńskich szkół w temacie wspierania samorządności. Zaproszenie kierujemy do 6-osobowych zespołów z każdej placówki. Grupa powinna składać się z dwóch przedstawicieli uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Spotkanie zostanie poprowadzone przez trenerów z fundacji CIVIS POLONUS.