Minął rok działalności III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. W przeddzień rocznicy odbyła się sesja. Oprócz podsumowania działalności oraz przedstawienia nowych projektów, nastąpiły zmiany personalne.
W gronie radnych zawitała Sylwia Podsiadły, która reprezentuje Gimnazjum nr. 2. Po zaprzysiężeniu dwójka członków Prezydium – przewodniczący Miłosz Gibas oraz wiceprzewodnicząca Aleksandra Łabędzka złożyli rezygnacje.
W przeprowadzonych wyborach przewodniczącym został Piotr Nowak, wiceprzewodniczącym – Tomasz Niezgoda, a awansującego rzecznika zastąpiła Marcelina Kurzyk.
Następnie podsumowano roczną działalność Rady. Do najwiekszych sukcesów zaliczono : debaty z burmistrzami, szkolenie YourTurn, spotkanie samorządów uczniowskich, piknik sportowy, Budżet Młodych na 2016 oraz debatę parlamentarną. Dwa ostatnie punkty poruszono osobno.
Na koniec radni przedstawili propozycje oraz inicjatywy. Zaproponowano zapoczątkowanie procesu powoływania rad szkół w piaseczyńskich placówkach. Pojawiła się rownież idea organizacji konkursu talentów oraz wieczoru filmowego.
Kolejnym punktem była rozmowa o Maratonie Pisania Listów Amnesty International – akcji, która walczy o prawa człowieka m.in prawa prześladowanych politycznie.
Ostatnim tematem dyskusji był pomysł zaproszenia przedstawicieli samorządów uczniowskich do grona Organu Doradczego. Radni byli zgodni, że trzeba zaangażować tych, którzy prawdopodobnie zastąpią ich w przyszłości.
Po trzech godzinach nowy przewodniczący zamknął sesję.

były przewodniczący - Miłosz Gibas

były przewodniczący – Miłosz Gibas

przewodniczący - Piotr Nowak

przewodniczący – Piotr Nowak