Wyobraźmy sobie szkołę, w której cyklicznie spotykają się rodzice, uczniowie, nauczyciele. Dyskutują oraz decydują o sprawach dotyczących bieżącego życia szkolnego, spraw przyszłych, najważniejszych dokumentach. Wyobraźmy sobie, że istnieje organ, który pozwala na wymianę zdań i poglądów, na zakończenie sporów i nieporozumień, na współdziałanie i kreowanie rzeczywistości RAZEM – nie osobno, w oddzielnych organach.

Całe szczęście nie musimy sięgać do naszej wyobraźni. Ustawodawca przewidział możliwość wyżej wymienionego działania – w postaci rady szkoły.

Czym jest ta rada?

Zgodnie z definicją jest to rodzaj organu szkolnego, który jest powoływany w celu rozwiązywania wszelkich wewnętrznych spraw danej placówki oświatowej. Rada ta uchwala określony statut, opiniuje oraz przedstawia różnego typu wnioski, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem danej szkoły.

Dlaczego warto powołać ?

Rada jest polem dialogu, którego często nie ma pomiędzy uczestnikami życia szkolnego, lub jest tylko interesowny. Warto, aby podczas trwania roku szkolnego była stała i trwała dyskusja nad kształtem, problemami i wyzwaniami, z którymi borykamy się wszyscy w trakcie procesu edukacji. Rozmowa pozwala zrozumieć drugą stronę i często zlikwidować podziały. Rozpoczyna się rownież naturalna współpraca, wynikająca z ustalenia celów i interesów.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, szczególnie dla uczniów. Dając im możliwość udziału w procesie podejmowania decyzji, zwiększamy ich zaangażowanie w życie placówki oraz dajemy poczucie odpowiedzialności za jej los. Pokazujemy wtedy, że są bardzo ważną częścią tej społeczności, co jest pierwszym, małym krokiem do uświadomienia potrzeby funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

Proces

Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zaczęła debatę w wyżej opisanym temacie spotykając się z dyrektorami, nauczycielami i uczniami gimnazjów oraz szkół średnich. Rodzice są zaproszeni na 23.02, godz. 18:15 do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Następnie dla zainteresowanych szkół planowane jest zorganizowanie warsztatów pod okiem trenerów z fundacji zajmujących się tematem rad szkół.