22  stycznia spotkaliśmy się z uczniami Piaseczyńskich szkół, by omówić projekt powołania rad szkoł w placówkach na terenie naszej gminy. Jest to organ składający się z reprezentanów każdego środowiska szkolnego, który ustala statut.  Wcześniej było spotkanie z dyrektorami, nauczycielami, a w poprzedni piątek przyszła pora na uczniów. Byliśmy miło zaskoczeni, że zjawili się tak licznie 😀   Na początku, podzieliliśmy się na grupy, które przy pomocy sznurka, makaronu, taśmy i pianki miały stworzyć jak największą budowlę.  Zadanie było wprowadzeniem do tematu, pokazaniem, że  mimo naszych starań, zawsze znajduje się problem, który przeszkadza nam w osiągnięciu celu, a pomoc w ich rozwiązaniu możemy znaleźć w bardziej doświadczonych od nas ludzi.  (zadanie wygrała drużyna MRGP ;)) Potem, podzieleni na okręgi szkolne, omawialiśmy problemy w naszych szkołach i jak może pomoc w ich rozwiązaniu powołanie rad szkół, co przedstawialiśmy na forum. Poznaliśmy problemy szkół, jak ich pomysły na ich rozwiązanie, padło wiele ciekawych pomysłów, a uczniowie w  tajnej sądzie na pytanie: „czy chcą powołać rady szkoły” w większości odpowiedzieli twierdząco 🙂