Zapraszamy na VII sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, która odbędzie się 17 marca 2023 roku o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno w dniu 7 lutego 2023 r.
3.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdania Przewodniczących grup projektowych z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie rezygnacji Igi Turczyk z wykonywania mandatu radnej.
6. Przyjęcie rezygnacji Alicji Chwastek z wykonywania mandatu radnej.
7. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko rzecznika Rady.
8. Dyskusja nt. planu szkoleń Rady w 2023 roku.
9. Dyskusja nt. podjęcia działań ws. międzynarodowej współpracy Rady z organizacjami młodzieżowymi gmin partnerskich Piaseczna.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.