Category

Sesja

VII sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

Przez | Sesja

Zapraszamy na VII sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, która odbędzie się 17 marca 2023 roku o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno w dniu 7 lutego 2023 r.
3.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdania Przewodniczących grup projektowych z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie rezygnacji Igi Turczyk z wykonywania mandatu radnej.
6. Przyjęcie rezygnacji Alicji Chwastek z wykonywania mandatu radnej.
7. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko rzecznika Rady.
8. Dyskusja nt. planu szkoleń Rady w 2023 roku.
9. Dyskusja nt. podjęcia działań ws. międzynarodowej współpracy Rady z organizacjami młodzieżowymi gmin partnerskich Piaseczna.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

Przez | Sesja

9 grudnia 2022 roku o godz. 16:30 zapraszamy na V sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno z dnia 5 października 2022 r.
3.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4.
Sprawozdanie z realizacji projektu „Piaseczno dla młodzieży”.
5.
Bieżące uchwały:
5.1 W sprawie uchwalenia stanowiska Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno wobec zagospodarowania terenu przy
ul. Cyraneczki w Julianowie.
5.2 W sprawie powołania Organu Doradczego Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
5.3 W sprawie dysponowania środkami finansowanymi na przedsięwzięcia lub projekty realizowane w ramach celów statutowych Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
5.4 W sprawie ustalenia zasad usprawiedliwiania nieobecności na sesja i wydarzeniach organizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Piaseczno.
6. Debata na temat ustalenia planu działalności Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno do końca 2022 roku
oraz na 2023 rok.
7. Wolne wnioski.
8.
Zamknięcie obrad.