26 lutego 2015 Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zorganizowała spotkanie z samorządami uczniowskimi. Naszym głównym celem była integracja pomiędzy poszczególnymi samorządami, jak i samorządami a Młodzieżową Radą. Ponadto  omówiliśmy najważniejsze kwestie funkcjonowania i problemy, na które napotykają się młodzi działacze. Wymieniliśmy się doświadczeniem oraz podzieliliśmy odniesionymi sukcesami. W debacie oprócz przedstawicieli uczniów, wzięli udział opiekunowie samorządów.

 

Na początku skorzystaliśmy z okazji i opowiedzieliśmy trochę o sobie, jako o radzie. Pokazaliśmy naszą rolę w piaseczyńskiej społeczności, pokazaliśmy odniesione sukcesy oraz poinformowaliśmy o zaplanowanych działaniach. Podsumowaliśmy także ankiety, które wysłaliśmy  wcześniej do szkół, aby zapoznać się z sytuacją samorządów.

W celu przeprowadzenia merytorycznej dyskusji, na początku podzieliliśmy się na sześć zespołów. Każda z nich miała odpowiedzieć na te parę pytań. Oddzielną grupę stanowili opiekunowie, których zadanie było podobne.

Pierwszym pytaniem, które zadaliśmy, było „ Jaką role powinien pełnić samorząd uczniowski ?”. Stwierdziliśmy, że bardzo ważne jest, aby integrował uczniów oraz motywował ich (zarówno w nauce, jak i w pozostałych sferach życia szkolnego).  Ponadto powinien być miejscem, gdzie uczniowie będą mogli spokojnie przedstawić swoje problemy. Istotne jest również, aby zauważał i  odpowiadał na potrzeby uczniów.

Ważną kwestią było omówienie powszechnych problemów w naszym funkcjonowaniu. Tutaj zauważyliśmy brak kontaktu i zaangażowania pozostałych członków społeczności szkolnej. To właśnie te czynniki często powodują fasadowość samorządów. Również widoczna jest nie konsekwentność zarządów SU oraz brak poinformowania o bieżących działaniach.

Następnie chcieliśmy znaleźć sposoby, aby dotrzeć do uczniów. Jednym z najważniejszych wniosków może być uświadamianie o zaletach współpracy. Warto również ułatwiać kontakt poprzez zakładanie fanpage’ów oraz grup na portalach społecznościowych. Nie wolno zapominać o organizacji ciekawych wydarzeń i apeli, nagradzaniu aktywnych uczniów, dawaniu możliwości do wypowiedzenia się ( np. poprzez ankiety lub debaty).

Kolejnym aspektem pracy było zwiększanie efektywności współpracy z dyrekcją i pedagogami oraz kwestia wspierania nas przez nich. Uznaliśmy, że warto udowodnić nasze zaangażowanie, poprzez regularne spotkania z kierownikami placówek,  integrację pomiędzy nauczycielami a uczniami. Ciekawym pomysłem mogłaby być organizacja szkoleń na temat zalet współpracy w szkole. Stwierdziliśmy, że niezwykle istotna jest akceptacja podejmowanych działań, przez kadrę pedagogiczną.

Na koniec zajęliśmy się przyjemniejszymi kwestiami. Porozmawialiśmy o przezwyciężonych problemach oraz odniesionych sukcesach.  Często były to wydawałoby się trywialne przykłady, jednakże wymagały one dużo czasu i zaangażowania. Wymienić tu można uaktywnienie szkoły, konsekwentność w organizowanych akcjach, przejęcie inicjatywy przez młodzież, lepszy kontakt na polu uczniowie-nauczyciele, jak i samorząd- Młodzieżowa Rada. Wśród sukcesów znalazło się wiele nocy filmowych, balów, kiermaszów, debat, zbiórek ( np. elektryczności), powołanie Rzecznika Praw Ucznia, kończąc na akcji zbiórki środków na szczepionki, we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Spotkanie uważamy za udane i liczymy, że spotkamy się niebawem z mniejszą ilością problemów, a mnóstwem sukcesów.

 

 

temp_collage_1425140347.471601