27 oraz 28 kwietnia  r. w gimnazjach Gminy Piaseczno oraz szkołach średnich Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie siękolejna edycja  konkursu „Nauczyciel z klasą”!

 
Uczniowie wybiorą dwoje nauczycieli ze swojej szkoły, którzy ich zdaniem:
-posiadają pasję, którą potrafią zarazić innych,
-szanują uczniów i ich potrzeby,
-są otwarci na opinie uczniów,
-pozwalają popełniać błędy,
-doceniają indywidualność i zaangażowanie,
-rozumieją problemy młodzieży,
-są sprawiedliwi, życzliwi i godni zaufania.

Wybory zostaną przeprowadzone przez specjalnie wybrane, spośród uczniów, komisje wyborcze. Każdy uczęszczający do szkoły otrzyma prawo głosu, podobnie jak w normalnych, krajowych elekcjach.
W tym roku wypróbujemy nową procedurę głosowania. Zwycięzcom zostanie ten nauczyciel, który otrzyma procentowo najwiecej głosów spośród uczniów uczęszczających na jego zajęcia. Pozwoli to wyrównać szanse pedagogów uczących mniejszą liczbę uczniów.

Gala finałowa z wręczeniem nagród odbędzie się w czerwcu.