Zagadnieniem czy Rady Szkół powinny powstać w placówkach na terenie naszej gminy, Młodzieżowa Rada zajmuje się już od pewnego czasu. Z tego powodu odbyły się cykle spotkań z uczniami, nauczycielami i rodzicami, a warsztaty 26 kwietnia były zwieńczeniem wypracowanych do tej pory zagadnień.

Najpierw może jednak parę słów, co to w ogóle są rady szkoły i po co one powstają. Jest to wewnątrz szkolna instytucji łącząca w sobie przedstawicieli wszystkich wymienionych wcześniej grup społecznych: nauczycieli, uczniów i rodziców, powoływana na wniosek którejś z nich. Ma na celu integracje społeczeństwa szkolnego i w zależności od potrzeb, rozwiązywania ich problemów.

Na spotkaniu,  dyskutowano sens utworzenia ich w szkołach. Przez pięć godzin warsztatów omówione zostały przez trenerów z fundacji Civis Polonus wszystkie możliwe kwestie. Zaczynając aspektów prawnych, czyli na podstawie jakich ustaw i artykułów Rady Szkół działają i jak mogą być  powoływane. Już tutaj zrodziła się dyskusja, po co tworzyć Rade Szkoły, jeżeli w ostateczności to dyrektor ponosi odpowiedzialność prawną za placówkę?

– Kolejna część była bardziej warsztatowa, najpierw w grupach uczniów, nauczycieli i rodziców planowaliśmy pewne przykładowe zadania dla RADY, następnie  się wymieszaliśmy i mieliśmy okazję być częścią symulacji, jak taka Rada Szkoły mogła by działać- mówi Zofia Komosa, radna młodzieżowej rady.

Na koniec podsumowano wszelkie wady i zalety tworzenia nowych samorządów. Wymieniono także aspekty, które, pomogłoby lub przeszkodziły w powstaniu Rad Szkół.

– Trzeba pamiętać, że ich powstawanie jest fakultatywne, a warsztaty mają za zadanie uświadomić społeczeństwo szkolne o możliwości ich powstania. W niektórych placówkach może się to sprawdzić w innych nie, jednak każdy z tych warsztatów wyniósł wiedzę, która przyda się w aktywizacji życia szkoły – dopowiada radna.