18 czerwca 2015 roku trójka naszych radnych odwiedziła gimnazjalistów w Gołkowie w ramach projektu, który miał na celu zachęcanie uczniów do aktywnego brania udziału w akcjach.

 

Prezentację wcześniej przez nas przygotowaną przedstawiliśmy w klasach. Nasi radni opowiadali, czym jest młodzieżowa Rada, co się tam robi i jakie mamy korzyści z niej płynące. Rozmawiano również o wyjazdach, kongresach i organizacjach, w których działamy. Prezentacja trwała około 20 minut, a potem nasi radni odpowiadali na pytania uczniów. Podobnie wyglądało to w szkole w Złotokłosie we wtorek, 23 czerwca. Uczniowie gimnazjum zebrani na apelu słuchali, co mamy im do powiedzenia.  Naszym celem było przekazanie uczniom wiedzy na temat działa MRG i mamy nadzieję, że zwiększy to aktywność młodych ludzi.

 

 

11650989_817229985040363_40599348_n