My – młodzi Polacy – jesteśmy pokoleniem, które pragnie brać sprawy w swoje ręce. Zasada ta tyczy się również zbliżających się wyborów prezydenckich, w których 10 maja Polacy wybiorą głowę państwa.

 

Jak dobrze wiemy, nieletni obywatele nie mają praw wyborczych. Nie znaczy to natomiast, że nie maja własnej opinii i światopoglądu. Podczas V sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno zdecydowano o organizacji wyborów prezydenckich wśród uczniów piaseczyńskich gimnazjów i szkół średnich, we współpracy z samorządami uczniowskimi. Przedsięwzięcie ma na celu budowę świadomej postawy obywatelskiej wśród młodzieży. Wyniki rzecz jasna nie mają żadnej mocy i raczej nie są celem projektu. Naszą intencją jest pobudzenie do dbania o demokrację.

Pomiędzy 27 kwietnia, a 7 maja w prawdopodobnie wszystkich szkołach średnich i gimnazjach naszej gminy odbędą się wybory. Zachęcamy Was, młodzi Polacy, do wypełniania Waszego przyszłego obowiązku obywatelskiego, jakim jest udział w wyborach. Dbajmy o demokrację, nie jest ona nam dana raz na zawsze. Bądźmy świadomymi i aktywnymi obywatelami. Już od najmłodszych lat miejmy zwyczaj decydowania o tym jak będzie wyglądał nasz kraj. 

Wyniki wyborów zostaną opublikowane na stronie Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, a także przez samorządy uczniowskie w szkołach.