W czwartek 16 kwietnia 2015r odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Podsumowano wiele projektów, przekazano informację na temat bieżących działań oraz zaproponowano nowe inicjatywy.

Po otwarciu sesji przez przewodniczącego oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej, omówiono akcję #YourTurn. Poinformowano, że w szkoleniu wzięło udział aż 110 osób.

Następnie przedstawiono raport ze spotkania z samorządami uczniowskimi. Zauważono, że takie wydarzenia są bardzo ważne ze względu na integrację oraz aktywizację szkolnych działaczy.

W kolejnym punkcie porządku zajęto się propozycją wydarzenia Piaseczno Active Day. Miałby być to dzień poświęcony promocji aktywności fizycznej oraz miejsc do jej uprawniania na terenie Piaseczna.

Odnosząc się do obiektów sportowych, omówiono organizację debaty w sprawie Streetworkout Parku. Spotkanie miałoby określić regulamin, pomóc w decyzji dotyczącej podłoża oraz wyglądu okolicy siłowni.

Młodzieżowi radni podjęli decyzję w sprawie pomocy w organizacji biegów przy ośrodku Wisła ( które miałyby się odbywać od maja do października br. ) oraz Zlotu Samochodów Klasycznych. Zdecydowano również o zainicjowaniu kolejnej edycji bitwy wodnej oraz nowej propozycji – nocy filmowej.

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi podjęto się przeprowadzenia plebiscytu wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich. Wydarzenie ma promować aktywność obywatelską . Ponadto przeprowadzona zostanie akcja pro frekwencyjna, której działaniami będzie m.in. rozdawanie ulotek.

Podsumowano konkurs „Nauczyciel z Klasą”. Podano raport dotyczący udziału w głosowaniu, w którym uczestniczyło 2735 uczniów, co stanowiło 71{e87d4bce262c41f3c594136fe180c81ad5486024f94ef557d36c90eff4181a58} uprawnionych.

Następnie zajęto się pomysłem rozpowszechniania idei rad szkół. Młodzi zdecydowali się odbywać spotkania z uczniami oraz nauczycielami piaseczyńskich szkół, w celu zachęcenia ich do powoływania tegoż organu.

Na koniec Młodzieżowa Rada mogła się pochwalić nie lada osiągnięciem – nieprzedłużającą się, „tylko” 80-minutową sesją 😉