Ogólne

Rada się szkoli !

W ostatni weekend w Wildze młodzieżowi radni odbyli wspólne szkolenie, którego głównym celem było przygotowanie do codziennej pracy oraz tworzenia i przeprowadzania projektów. Uczestnicy poznawali główne obszary i cele swojej działalności oraz uczyli się jak je realizować.

Wyjazd służył również integracji młodych. Oprócz wielu sesji szkoleniowych, radni nawiązywali ze sobą więzi oraz uczyli się zaufania i współpracy, poprzez wspólne gry i zajęcia.

Najważniejszym efektem szkolenia jest wypracowany plan działalności rady na obecny rok. Uczestnicy zgłosili wiele inicjatyw, których chcieliby się podjąć. Oprócz różnych projektów i imprez, młodzi chcą zwiększyć swoją rolę konsultacyjną i opiniującą. Będzie to skutkowało m.in. częstszymi, regularnymi spotkaniami z władzami lokalnymi oraz rówieśnikami i mieszkańcami.

Wyjazd napełnił radnych energią, którą chcą wykorzystać w działaniu. Bardzo zmotywował do dalszej pracy oraz pozwolił dobrze się do niej przygotować. Szkolenie dało szanse do nauczenia się efektywnej aktywności na rzecz innych.

 

 

 

 

 

Komentarze

komentarze