Dziś do urzędu gminy oraz powiatu wpłynęło pismo Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno dotyczące rewitalizacji stadionu miejskiego. Poniżej zamieszczamy jego treść:

 

Szanowny Panie Starosto,

Szanowny Panie Burmistrzu,

Jesteśmy zadowoleni z prac, które rozpoczęły się na stadionie miejskim. Dziękujemy za zaangażowanie władz w rewitalizację parku miejskiego oraz stadionu. Jednakże, ostatnie decyzje władz gminy i powiatu w sprawie wyburzenia trybun spowodowały głośną debatę w środowisku młodzieży.

Trybuny, pomimo bardzo złego stanu technicznego, są jedynym miejscem w centrum Piaseczna, gdzie młodzi mieszkańcy, głównie uczniowie okolicznych szkół średnich, spędzają swój wolny czas. Trybuny stały się miejscem integracji i relaksu. Jest to przykre, że w miejscu, którego warunki są tak złe odpoczywa młodzież, ale innego, adekwatnego miejsca w centrum Piaseczna po prostu nie ma.

Stadion miejski znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch dużych szkół średnich, dlatego jego rewitalizacja powinna odbywać się w dużej mierze w oparciu o potrzeby młodych. Zapytawszy uczniów szkół średnich otrzymujemy informacje, że trybuny nie wyglądają tak jak by chcieli, ale alternatywnego miejsca, które jest przyjazne młodzieży w okolicy szkół nie znajdują.

Zwracamy się do Pana z prośbą o wstrzymanie się z decyzjami i zapoznanie z opinią młodzieży. Prosimy o przedstawienie nam planów renowacji parku oraz stadionu. Chcemy poznać wizję, w jaki sposób zostanie odnowiony teren tak ważny dla młodych mieszkańców Piaseczna. Jeżeli plany będą zdecydowanie odbiegać od oczekiwań młodzieży deklarujemy się do przeprowadzenia konsultacji wśród środowisk uczniowskich.

Z wyrazami szacunku,

Miłosz Gibas

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

 

11351899_855355134530714_2129346779_n