12 lutego 2015 o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, odbędzie się IV sesja MRGP. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji
2) Przyjęcie protokołu z III sesji
3) Prezentacja Planu Działania
4) Przygotowanie Nauczyciela z Klasą
5) Kontynuacja Organizacji akcji #YourTurn
6) Przygotowanie spotkania z samorządami uczniowskimi
7) Przygotowanie do Otwarcia Street Workout Park
8) Wolne wnioski
9) Zamknięcie sesji