Dokumenty dotyczące wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej na kadencję 2018-2020, znajdują się na stronie:
http://bip.piaseczno.eu/artykuly/428/wybory-do-mlodziezowej-rady-gminy-piaseczno-kadencja-2018-2020