Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno ma zaszczyt zaprosić na VII sesję V Kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno 8 stycznia 2020 roku o godzinie 17:30. Serdecznie zachęcamy do wysłuchania nad czym obecnie pracujemy!

 

Porządek obrad VII sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno:

1. Oficjalne otwarcie VII sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno V kadencji
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
3. Sprawozdanie przewodniczącego z pracy prezydium pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdania grup projektowych z pracy pomiędzy sesjami.
a) Młodzi na rynku pracy.
b) Projekt „kontakt” i wyniki ankiet.
c) Youth Culture.
5. Sprawozdanie grupy będącej na sesjach Rady Miejskiej w Piasecznie pomiędzy sesjami.
6. Rozmowa na temat organu dyscyplinującego radnych.
7. Dyskusja oraz przyjęcie planu działania Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno w 2020 roku.
8. Dyskusja oraz przyjęcie harmonogramu sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno w 2020 roku.
9. Dyskusja oraz przyjęcie planu komunikacji z lokalną społecznością:
a) wybór rzecznika Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
b) rozmowa na temat strony internetowej i treści na niej zawartych.
c) rozmowa na temat fanpage.
d) rozmowa na temat ogłoszeń i prezentacji radnych na tablicach szkolnych.
10. Rozmowa na temat zmiany uchwały odnośnie powoływania radnych.
11. Wolne wnioski
12. Oficjalne zamknięcie VII sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno V kadencji.

Komentarze

komentarze